Pyrsos Esports

Founded 22 Feb 2019

About the team

Meet the Roster

Our roster our pride all on one place
  • WouLou
   Top Lane

   Christoforos Kliotis

   WouLou Profile
  • J0J0C
   Mid Lane

   Nikos Terzoglou

   J0J0C Profile
  • TsigasWiles
   Bot Lane

   Tasos Koltsidis

   TsigasWiles Profile